Lepidiolamprologus cf. meeli (Congo)<br><font color=gray>Neolamprologus cf. meeli (Congo)</font>
Photo: © by Mark Smith Photo: © by Jovan Ćurčić


Skupina/Rod: Lamprologini/Lepidiolamprologus
Biotop: Najdemo jih nad peščenim dnom v okolju z redkimi polžjimi hišicami na globinah od 5 do 20 m.
Običajna odrasla velikost: Samci zrastejo do velikosti 7 cm in so tako ponavadi preveliki za polžje hišice, v katerih živijo samo samice, ki so manjše.
Razlika med spoloma: Razen razlike v velikosti ni vidnih razlik med spoloma.
Priporočljiva velikost akvarija: 100 L (za par)
Ureditev akvarija: Na dnu akvarija naj bo droben pesek, na pesku pa nekaj polžjih hišic, v katerih živijo odrasli primerki te vrste in jih uporabljajo za razmnoževanje.
Zaradi agresije znotraj vrste, je priporočljivo, da v akvariju nimamo nikoli več kot enega samca. V dovolj velikem akvariju (cca 200 do 300 L) jih lahko naselimo skupaj z drugimi Tanganyika ostrižniki, ki naseljujejo druga področja akvarija, kot N. meeli.
Hrana: Mesojed. Prehranjuje se z raznimi nevretenčarji in tudi z mladicami drugih ostrižnikov. V akvariju jim ponudimo razno živo in zmrznjeno hrano (artemijo, cyclops, mysis,...).
Razmnoževanje: Podobno kot pri vrsti N. boulengeri je tudi pri vrsti N. meeli zaslediti tako monogaijo, kot poligamijo. Samec izkoplje jamo v okolici ene izmed polžjih hišic (v tem procesu lahko odkrije tudi več polžjih hišic). Samica se nato pari z samcem v eni izmed teh hišic, na teritoriju samca, a samec ne gre v polžjo hišico, ampak oplodi jajčeca od zunaj. Samec ne sodeluje pri varovanju mladic, samica, ki varuje mladice, pa se ponavadi zelo temno obarva.
Agresivnost: Znotraj vrste znajo biti agresivni (samci), do drugih ostrižnikov pa je agresiven predvsem pri branjenju svojega teritorija, ne napada in lovi pa drugih vrst izven tega območja.
Komentar: N. meeli in N. boulengeri sta vrsti, ki zelo spominjata na vrsto L. attenuatus, a za razliko od omenjene in vrste L. sp. 'meelli kipili', ki uporabljata hišice samo za mladice, se ti dve vrsti tudi razmnožujeta znotraj polžjih hišic in odrasli primerki v njih tudi živijo (a le samice).
N. meeli naseljujeje območje okrog zaliva Katibili na obali Conga. Nekaj časa je bila kot geografska varianta vrste N. meeli smatrana tudi južna različica te vrste, a jo sedaj Konings (2017) smatra kot svojo vrsto in imenuje L. sp. 'meeli southeast'. V akvaristiki je ta vrsta precej pogostejša, kot vrsta N. meeli, ki je tudi v jezeru precej manj razširjena, saj kot omenjeno jo najdemo samo okrog zaliva Katibili. Se pa ponavadi vrsta N. sp. 'meeli southeast' v akvaristiki pojavlja pod napačnim imenom N. hecqui. Vrsto N. hecqui je namreč opisal Boulenger (1899), na podlagi ribe, ki je bila najdenena v ustih velikega soma (Auchenoglanis occidentalis) a po tistem ni bila v jezeru najdena več nobena riba, ki bi ustrezala opisu, ki ga je podal Boulenger za N. hecqui, tako da gre v bistvu za "muzejsko" vrsto.

Lepidiolamprologus cf. meeli (Congo)
Fotografija: © by Pisces Farm - Tanganyika & Malawi Cichlids


Lepidiolamprologus cf. meeli (Congo)
Fotografija: © by Mark Smith


Lepidiolamprologus cf. meeli (Congo)
Fotografija: © by Jovan Ćurčić


Lepidiolamprologus cf. meeli (Congo)
Fotografija: © by Iwan Nawi Tóth


Lepidiolamprologus cf. meeli (Congo)
Fotografija: © by Iwan Nawi Tóth


Lepidiolamprologus cf. meeli (Congo)
Fotografija: © by Iwan Nawi Tóth


Lepidiolamprologus cf. meeli (Congo)
Fotografija: © by Iwan Nawi Tóth
Please note: All of the pictures used on this page have been used with permission of their owner. Downloading and distribution of any copyrighted material from this site without copyright owner’s permission is not allowed.